Rapport Onderzoek gasexplosie Zoetermeer

Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat Stedin onvoldoende de randvoorwaarden heeft geborgd om (de gevolgen van) een dergelijk ongeval te voorkomen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft als toezichthouder op de veiligheid van de gasnetten van de regionale netbeheerders de gasexplosie in het Stadshart in Zoetermeer onderzocht. De bevindingen staan in bijgaand rapport.

Het onderzoek van SodM wijst uit dat de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd de directe oorzaak is geweest van de gasexplosie. Echter, de hoofdconclusie van het onderzoek naar de achterliggende oorzaken is dat de betrokken netbeheerder Stedin onvoldoende de randvoorwaarden heeft geborgd om een dergelijk voorval te voorkomen.