Besluit Wob-verzoek inspectierapport locatie Eesveen (Vermilion)

SodM publiceert op verzoek het inspectierapport van de gaswinningslocatie Eesveen van Vermilion.

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in september 2019 een verzoek gedaan om een document met resultaten van de uitgevoerde inspectie op locatie Eesveen van mijnbouwonderneming Vermilion.

SodM heeft een document met de inspectieresultaten van de locatie Eesveen. Dit document bevat ook de inspectieresultaten van twee andere gaswinningslocaties. In deze publicatie zijn de gegevens over de andere twee locaties weggelaten, omdat deze informatie buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek valt.