Inspectierapport SodM over waterinjectie Twente (april 2021)

Op 22 en 23 maart 2021 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties uitgevoerd naar de waterinjectie door de NAM in Twente. Inspecteurs hebben de locaties op 28 punten gecontroleerd. Het doel van de inspecties, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in het inspectierapport. 

Tijdens deze inspecties is één overtreding vastgesteld. Op de locatie Rossum-Weerseloo 5 is een niet-gekeurd ademluchtmasker aangetroffen. Het betreffende ademluchtmasker is inmiddels door de NAM vervangen. 

SodM heeft een afschrift van dit inspectierapport onder andere  verstuurd aan de provincie Overijssel en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.