Beoordeling jaarrapportage 2021 waterinjectie Borgsweer (1 juli 2022)

SodM heeft op 29 maart 2022 het waterinjectierapport 2021 van de NAM voor locatie Borgsweer ontvangen. SodM oordeelt dat het waterinjectierapport voldoet aan de eisen. SodM publiceert deze inspectie in het kader van het onderzoek naar de veiligheid van waterinjectie in Borgsweer. 

De inspecteurs hebben geen overtredingen vastgesteld voor de locatie Borgsweer. Ook zijn er geen verbeterpunten gevonden.