Waterinjectieput Twente blijft uit voorzorg gesloten

SodM heeft NAM nadere informatie gevraagd over het reparatieplan van een van de waterinjectieputten in Twente. De put, Tubbergen 7, blijft uit voorzorg gesloten, om mogelijke lekkages die in de toekomst zouden kunnen optreden te voorkomen.

Uit recent onderzoek naar de technische staat van twee waterinjectieputten van NAM (Tubbergen 7 en Tubbergen 10) kan worden afgeleid dat er geen lekkages in de ondergrond zijn geconstateerd. 
De technische staat van alle waterinjectieputten wordt door NAM periodiek gecontroleerd door het uitvoeren van metingen in deze putten. SodM heeft onlangs de NAM opgedragen de frequentie van deze metingen te verhogen.

SodM stelt verder vast op basis van resultaten van onderzoeken die NAM aan SodM heeft overlegd dat er eerst een goede oplossing moet komen voor het transport van het productiewater van Schoonebeek naar Twente.Voor het opnieuw in gebruik nemen van de leiding moet SodM toestemming geven. De productie van olie in Schoonebeek zal naar verwachting van SodM dan ook niet eerder dan in de tweede helft van 2016 kunnen worden hervat.