Reviews rapporten waterinjectie Twente beschikbaar

Reviews van rapporten van NAM wijzen uit dat er een groot aantal aanwijzingen is dat injectie van water niet zal leiden tot oplossen van zout of aardbevingen. Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen op basis van internationale reviews van studies van NAM.

In de diepe ondergrond van Twente op meer dan 1000 meter diepte wordt door NAM water in reservoirs van lege gasvelden geïnjecteerd.  Dit water is een mengsel van gecondenseerde stoom en oorspronkelijk formatiewater uit het Schoonebeek-olieveld.

Nadat SodM, vanuit haar rol als toezichthouder, in 2011 om een risicoanalyse had gevraagd, heeft NAM in 2014 en 2015 vier technische rapporten geleverd over de risico’s van het eventueel oplossen van zout bij het reservoir en naar de kans op het optreden van geïnduceerde aardbevingen.

SodM heeft deze rapporten voorgelegd aan onafhankelijke experts in Duitsland en Frankrijk en hen om een review gevraagd.

Deze reviews zijn in het voorjaar van 2016 ontvangen en wijzen uit dat de studies door NAM goed zijn uitgevoerd. Er is een groot aantal aanwijzingen dat de huidige injectie van het productiewater niet zal leiden tot oplossen van zout of aardbevingen.

Er is nog geen compleet overzicht met een integrale risicoanalyse van het waterinjectieproject. NAM wordt gevraagd de reacties van de reviewers te verwerken en een integrale risicoanalyse op te stellen.