Update lekkage tankenpark NAM

Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben de afgelopen dagen toegezien op de werkzaamheden van de NAM omtrent de lekkage op het tankenpark van Delfzijl. Zij zijn ter plaatse geweest om te controleren of de lekkage is gestopt en of de NAM de juiste maatregelen neemt om schade aan het milieu te minimaliseren en te herstellen. Ook hebben zij een monstername gedaan om de exacte samenstelling van het gelekte injectiewater te onderzoeken. Tot slot hebben zij met betrokken (overheids-)partijen en burgers contact gezocht om ze te informeren en te luisteren naar eventuele zorgen. 

Onder toezicht van SodM doet de NAM onderzoek naar de oorzaak van de lekkage. Het is belangrijk om goed te begrijpen hoe de lekkage heeft kunnen ontstaan om deze in de toekomst te kunnen voorkomen. De NAM heeft een lekkage opgelost en een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen:

  • Het onderdeel dat de lekkage veroorzaakt heeft, is vervangen;
  • Het monitoringssysteem dat schades aan putten en leidingen moet opmerken is gecontroleerd;
  • Er zijn extra alarmeringen aanbracht in het monitoringssysteem;
  • Buiten kantooruren is er een medewerker op het tankenpark gestationeerd, zodat er direct ingegrepen kan worden bij een calamiteit.

Weer in gebruik

SodM heeft de maatregelen beoordeeld en heeft de NAM toestemming gegeven om het tankenpark weer te gebruiken. Het tankenpark lag sinds 4 maart 2024 stil vanwege de lekkage. Volgens de NAM zijn er enkele honderden kuubs injectiewater, dat bestemd is om te worden geïnjecteerd in Borgsweer, uitgestroomd.

Over injectiewater

Injectiewater is een afvalproduct van de gaswinning. Aardgas en aardgascondensaat zijn hier al zoveel mogelijk uitgehaald. Het water dat overblijft bevat zout, metalen, koolwaterstoffen (zoals benzeen, tolueen) en andere stoffen. Daarnaast bevat het water een zeer kleine hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen die gebruikt worden om putten en leidingen te beschermen.