Waar gaat het geïnjecteerde productiewater heen in de diepe ondergrond?

Het water zal altijd de weg van de minste weerstand zoeken. Hierdoor stroomt het water altijd naar de gesteentelaag met de laagste druk. In de diepte ondergrond heeft het oude gasreservoir de laagste druk. Hier zal het water dan instromen. Deze reservoirs zijn afgesloten door zoutlagen. Deze zijn niet poreus noch doorlatend.