Waar in Nederland vindt waterinjectie plaats?

Er vindt op zo'n twintig locaties in Nederland waterinjectie plaats, waarvan een aantal locaties meerdere injectieputten heeft. Het Nederlands Olie- en Gasportaal (NLOG) biedt informatie over energie en delfstoffen in de diepe ondergrond van Nederland en het Nederlands continentaal plat. Op deze website kunt u ook een overzicht van alle putten en velden vinden waar productiewater wordt geïnjecteerd.

  1. Ga naar Productie- en injectiedata op www.nlog.nl;
  2. Bij “zoeken” kunnen de waterinjectiegegevens per put of per veld, op land of zee worden opgevraagd; en
  3. Bij “product” water invullen en bij productietype “teruggevoerd” invullen.

TNO – Geologische Dienst Nederland beheert NLOG namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.