Wat zit er in productiewater?

Ter bescherming van de putten en buisleidingen worden tijdens de productie zeer kleine hoeveelheden stoffen toegevoegd om onder andere corrosie tegen te gaan. Ook kunnen er stoffen uit het gasbehandelingsproces in het productiewater achterblijven (veelal gaat het dan om glycol of methanol). Het overige water dat oorspronkelijk vanuit de ondergrond meekomt, bestaat uit water dat van nature in de poriën van het reservoir zit. Daarin kunnen ook metalen en andere stoffen opgelost zitten die, zodra ze boven de grond komen, het milieu kunnen verontreinigen. 

Injectiewater Twente bevat condenswater

Bij oliewinning in Schoonebeek wordt stoom geïnjecteerd om de oliewinning te verbeteren. Het productiewater uit Schoonebeek dat in Twente wordt geïnjecteerd bestaat daarom voor meer dan de helft uit condenswater.