Wat zit er in productiewater?

Het productiewater bestaat uit het water dat oorspronkelijk in de poriën van het reservoir zit en meekomt met de productie van olie of gas. Dit water bevat van nature metalen, koolwaterstoffen (zoals benzeen, tolueen) en andere stoffen die, zodra ze boven de grond komen, het milieu kunnen verontreinigen. Daarnaast bevat het productiewater een zeer kleine hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen, bijvoorbeeld stoffen die gebruikt worden om onder andere corrosie tegen te gaan of uit het gasbehandelingsproces (glycol of methanol). Ter illustratie: de verhouding van toegevoegde chemicaliën ten opzichte van de hoeveelheid nature verontreinigd water is ongeveer een vingerhoedje in een zwembad. 

Injectiewater Twente bevat condenswater

Bij oliewinning in Schoonebeek wordt stoom (afkomstig van schoon water) geïnjecteerd om de oliewinning te verbeteren. Het productiewater uit Schoonebeek dat in Twente wordt geïnjecteerd bestaat daarom voor meer dan de helft uit condenswater.