Toezichtarrangement pilots Waterstofdistributie

Het toezichtarrangement geeft aan hoe SodM toezicht houdt op de regionale netbeheerders in de vierwaterstofpilots in woningen waar waterstof aardgas als energiebron zal vervangen. Het gaat om zowel bestaande woningen als nieuwbouw in Lochem (Liander), Stad aan het Haringvliet (Stedin), Hoogenveen (Rendo), en Wagenborgen (Enexis). Netbeheerders krijgen inzicht in hoe SodM kijkt naar de risico’s van de activiteiten, wat van hen wordt verwacht en hoe het toezicht is ingericht. Burgers en werknemers krijgen een beeld van hoe de bescherming van de mens en het milieu een plek krijgen in het toezicht.

Het toezichtarrangement pilot waterstofdistributie gaat over het veiligheidstoezicht op de regionale netbeheerder die verantwoordelijk is voor de distributie van waterstof in het publieke domein. In dit toezichtarrangement geeft SodM aan hoe zij toezicht houdt op de netbeheerders in de waterstofpilots in woningen waar waterstof aardgas als energiebron zal vervangen. Het gaat om zowel bestaande woningen als nieuwbouw in Lochem (Liander), Stad aan het Haringvliet (Stedin), Hoogenveen (Rendo), en Wagenborgen (Enexis).  Netbeheerders krijgen inzicht in hoe SodM kijkt naar de risico’s van de activiteiten, wat van hen wordt verwacht en hoe het toezicht is ingericht. Burgers en werknemers krijgen een beeld van hoe de bescherming van de mens en het milieu een plek krijgen in het toezicht.