Waterstofproject in Lochem kan veilig van start

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat de distributie van waterstof naar woningen in Lochem veilig van start kan gaan. Tot die conclusie komt SodM nadat afgelopen weken de inspecteurs van SodM netbeheerder Liander nauwlettend hebben gecontroleerd, zowel op kantoor als op locatie. SodM houdt toezicht op de veiligheid van de distributie van waterstof bij dit eerste proefproject in de bebouwde omgeving.

Afgelopen weken hebben de inspecteurs van SodM nauwlettend gecontroleerd of netbeheerder Liander klaar was om veilig van start te kunnen gaan met de distributie van waterstof door de bestaande gasnetten in Lochem. Francine Kiewiet de Jonge – Lulofs, directeur Gasnetten: “Ervaring opdoen met het hergebruik van de bestaande gasnetten voor waterstof is belangrijk voor de energietransitie. Vóór alles moet dit veilig gebeuren. Bewoners en omwonenden moeten erop kunnen vertrouwen dat waterstof nét zo veilig is, als toen ze hun huis met aardgas verwarmden.”

Inspectie op locatie

SodM heeft eerder al gecontroleerd of netbeheerder Liander zich goed voorbereid had op de pilot. De afgelopen weken zijn de SodM-inspecteurs verschillende keren op de locatie in Lochem gaan kijken of Liander de geplande veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk in de praktijk toepast; conform de vooraf opgestelde procedures.

Bewoners

De betrokken partijen bij de pilot werkten bij de ingebruikname van het distributienet actief en constructief samen. Het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer is hoog en monteurs zijn zeer betrokken bij deze pilot met waterstof. Tijdens het aansluiten van de woningen op waterstof was sprake van een goede respons op signalen en vragen van de bewoners. Zo werden de bewoners praktisch ondersteund bij de ingebruikname van de nieuwe waterstofketels voor de verwarming van de huizen en is uitgebreid stil gestaan bij de veiligheidsinstructies voor bewoners.

Veiligheidsmaatregelen

Nu het proeftproject in Lochem in de beheerfase komt, zal de nadruk de komende periode liggen op de monitoring en indien nodig het bijsturen van de veiligheidsmaatregelen. SodM zal de komende periode inspecteren hoe Liander dit in Lochem vorm geeft en daarbij controleren of belangrijke veiligheidsmaatregelen in de praktijk daadwerkelijk blijven werken zoals Liander verwacht. Dit gaat bijvoorbeeld om de continue aanwezigheid van de geurstof waarmee een waterstoflekkage snel opgemerkt kan worden (odorisatie) en de werking van de gasdetectie in de woningen.

Risicomanagement

De waterstofpilots in de bebouwde omgeving leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. SodM beoogt met haar toezicht bij te dragen aan een vergelijkbaar veiligheidsniveau met aardgas voor alle waterstofpilots in de bebouwde omgeving in Nederland. De netbeheerder dient hierbij rekening te houden met de verschillen tussen aardgas en waterstof en voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen. Een proactieve aanpak van risicomanagement en een voortdurende focus op de veiligheid van mens en milieu bij netbeheerders speelt hierbij een belangrijke rol.