Beoordeling SodM recente aardbevingsactiviteit Groningen-gasveld en de Wirdum-beving

Met deze brief informeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de recente aardbevingsactiviteit in het Groningen-gasveld en over haar beoordeling van de hierover door de NAM ingediende rapportages.  

SodM is van mening dat de rapportages een volledig overzicht en goede analyses geven van de waargenomen bevingen. Zowel de verhoogde aardbevingsactiviteit rondom Uithuizen als de relatief zware beving bij Wirdum van 8 oktober 2022, worden veroorzaakt door de drukvereffening in het gasveld. In beide gevallen is er sprake van doorgaande drukdaling in het reservoirgesteente waardoor spanning op breuken wordt opgebouwd. Deze spanning kan vrijkomen in een cluster aan bevingen zoals bij Uithuizen of (grotendeels) in één zwaardere beving zoals bij Wirdum.

De seismische dreiging is de afgelopen jaren gemiddeld afgenomen maar is in het noordwesten van Groningen nog steeds relatief het hoogst. Voor de te versterken woningen geldt dat de beoordelingsmethoden, namelijk de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) en de typologie-aanpak, rekening houden met een relatief hogere dreiging in het gebied. Inwoners van Uithuizen en omgeving van wie de huizen nu versterkt worden dan wel veilig verklaard worden, kunnen er dus van uitgaan dat hun huis voldoende veilig is.