Reactie SodM op rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is op dit moment de conclusies en aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie rondom de veiligheid van de mensen in Groningen aan het bestuderen. 

We hopen dat deze aanbevelingen de broodnodige versnelling gaan brengen voor de vele mensen in Groningen die nog wachten op versterking of schadeafhandeling. SodM wil daarnaast mogelijke lessen trekken voor de energiewinning en mijnbouw in algemene zin, nu deze onverminderd belangrijk zijn in het licht van de energietransitie. De Enquêtecommissie doet ook aanbevelingen om de onafhankelijke positie van het toezicht te verbeteren. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die toezichthouders zullen helpen om hun rol bij het borgen van publieke belangen zo goed mogelijk te spelen, inclusief het bieden van tegenkracht in ons bestel.

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is op 24 februari 2023 gepresenteerd in Zeerijp, Groningen.