Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, geïnstalleerd op 9 februari 2021, heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking.

De commissie heeft haar rapport 'Groningers boven gas' op 24 februari 2023 in Zeerijp (provincie Groningen) aan de Tweede Kamer aangeboden. Kijk voor meer informatie op de webpagina van de parlementaire enquêtecommissie.

Rol Staatstoezicht op de Mijnen

De periode waarover onderzoek werd gedaan, start op het moment dat voor het eerst aardgas werd gevonden in Groningen: in 1959. In die tijd was het Staatstoezicht op de Mijnen ook al de toezichthouder op de mijnbouw in Nederland. De wijze waarop SodM haar rol bij de aardgaswinning in Groningen heeft vervuld, is daarom ook nader onderzocht bij deze parlementaire enquête.  

Hans Roest die de eed aflegt voor de parlementaire onderzoekscommissie aardgaswinning Groningen
Hans Roest legt de eed af voor de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Openbare verhoren

Tijdens de openbare verhoren zijn vier mensen verhoord die momenteel nog steeds werkzaam zijn bij SodM. Op chronologische volgorde waren dat:

Hans de Waal, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

  • Shell (1977-2009), onder andere diverse functies bij Shell Research (1977-2002)
  • Staatstoezicht op de Mijnen (2009-heden), onder andere senior adviseur en plaatsvervangend afdelingshoofd Geo-Engineering (2009-2016)

Hans Roest, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

  • Wetenschappelijk medewerker en universitair docent Gesteentemechanica, TU Delft (1976-2001)
  • Buitengewoon opsporingsambtenaar, specialistisch inspecteurgesteentemechanica afdeling Geo-Engineering en nazorg delfstofwinning, Staatstoezicht op de Mijnen (2001-heden)

Annemarie Muntendam-Bos, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

  • Diverse functies, TNO (2006-2012)
  • Senior specialistisch inspecteur, Staatstoezicht op de Mijnen (2012-heden)

Theodor Kockelkoren, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

  • Inspecteur-generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen (2018-heden)