Toezichtarrangement Geothermie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceert het Toezichtarrangement Geothermie

Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid voor de veilige toepassing van geothermie in Nederland. Het toezichtarrangement bundelt de eisen voor milieu en veiligheid bij geothermie. Dit geeft ondernemers inzicht in de inrichting van het toezicht van SodM en de eisen waaraan zij moeten voldoen.