De integriteit en nazorg van buiten gebruik gestelde olie- en gasputten in Nederland op land

Uit het rapport blijkt dat de risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu en klimaat van afgesloten olie- en gasputten op land miniem zijn.