Methaanlekkages afgesloten olie- en gasputten miniem

Vandaag verschijnt het rapport ‘De integriteit en nazorg van buiten gebruik gestelde olie- en gasputten in Nederland op land’. Uit het rapport blijkt dat de risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu en klimaat van afgesloten olie- en gasputten op land miniem zijn.

In Nederland zijn zo’n 3.500 olie- en gasputten geboord op land. Op dit moment zijn circa 1.430 van deze putten afgesloten. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft nader onderzocht wat de bovengrondse effecten kunnen zijn nadat een put is afgesloten. Vanuit de maatschappij zijn zorgen over mogelijke methaanlekkages.

Risico’s niet significant en goed beheersbaar

Het rapport toont aan dat sommige buiten gebruik gestelde putten op land in Nederland methaan kunnen lekken. Dit kan het gevolg zijn van een ondeugdelijke afsluiting van een put, en/of migratie van het in de ondergrond aanwezige gas. Uit de verschillende onderzoeken van buiten gebruik gestelde putten blijkt dat de gemeten methaanemissies in Nederland miniem zijn, en dat de veiligheidsrisico’s daarvan beheersbaar zijn door het tijdig nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld afstand houden tot een put, ventilatie van kruipruimtes en toepassing van gasdichte vloeren.

De gemeten emissies zijn qua volume vergelijkbaar met de hoeveelheid methaan die soms op natuurlijke wijze uit een sloot bubbelt. De samenstelling van het methaan is in de meeste gevallen biogeen (moerasgas) en in enkele gevallen is er sprake van een mix van biogeen en thermogeen (aardgas).

Risico’s beheersen

Overheden kunnen met dit rapport bestemmingsplannen tijdig evalueren en eventueel maatregelen te nemen zodat het toekomstige gebruik van deze locaties veilig is. Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • Neem indicatoren voor risico’s voor het gebruik van voormalige mijnbouwlocaties op in de Basis Registratie Ondergrond.
  • Niet bouwen boven een afgesloten put en een gemeten emissie is het veiligst en moet dus altijd als eerste overwogen worden.
  • Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld periodieke monitoring, het controleren van de aardgasmigratie en het toegankelijk houden van de locatie voor eventuele herstelwerkzaamheden of het opnieuw afsluiten van de put.

Migratie van aardgas in West-Nederland

24 van de 1.430 verlaten putten op land hebben een verhoogde kans dat minieme hoeveelheden aardgas langzaam naar boven migreren. Al deze putten bevinden zich in West-Nederland, vooral in Zuid-Holland. Daar zijn ondiepe gasreservoirs, methaan in de ondiepe ondergrond, en soms breuken tot in de ondiepe ondergrond.