Onderzoek naar kwik in Gronings aardgas

Huishoudens hebben geen gezondheidsrisico’s gelopen door de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

Bij het winnen en transport van het Gronings aardgas naar huishoudens zijn op landelijk niveau twee partijen betrokken: de NAM en Gasunie Transport Services (GTS). SodM heeft zowel bij NAM als GTS informatie opgevraagd over de verrichte metingen en rapporten over kwik in Gronings aardgas. SodM heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om deze rapporten te controleren en te beoordelen of de piekblootstelling aan kwik gevolgen kan hebben gehad voor de gezondheid. Volgens het RIVM is deze piekblootstelling niet schadelijk geweest voor de gezondheid. Daarvoor waren de concentraties kwik in het aardgas te laag.