Traject last onder dwangsom gebruik diesel in zoutmijnbouw

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) legde Akzo, Nedmag en Frisia in 2019 een last onder dwangsom op voor het gebruik van diesel in zoutmijnbouw vanwege het ontbreken van een chemisch veiligheidsrapport.

Over het vervolg van dit traject bij Nouryon Salt BV (voormalig Akzo) heeft SodM gecommuniceerd in de halfjaarbrief. De documenten die horen bij het traject bij Frisia en Nedmag bleken nog niet op de website van SodM te zijn gepubliceerd.

SodM concludeert in de brief van maart 2020 aan Nedmag dat het bedrijf maatregelen heeft getroffen om de overtreding ongedaan te maken waarmee SodM - gezien de omstandigheden - concludeert dat aan de last is voldaan.

In juni 2020 schrijft SodM aan Frisia dat ook zij maatregelen heeft getroffen om de overtreding ongedaan te maken waarmee de eerder geconstateerde tekortkomingen grotendeels zijn opgeheven. De resterende tekortkomingen kunnen naar het oordeel van SodM redelijkerwijs niet worden opgeheven. Frisia heeft hiermee voor zover redelijkerwijs mogelijk aan de last voldaan. Daarom heeft SodM besloten het reeds verbeurde bedrag niet in te vorderen.

In 2018 stelt SodM in de 'Staat van de sector Zout' het gebruik van diesel in de diepe ondergrond onwenselijk te vinden vanwege het risico op bodemverontreiniging. In Nederland werd van oudsher gebruik gemaakt van diesel bij de zoutwinning ter bescherming van het dak van de caverne. Voor nieuwe activiteiten wordt diesel als afdeklaag inmiddels niet meer gebruikt. Er zijn alternatieven beschikbaar. Inmiddels loopt er een traject over hoe bedrijven in de toekomst moeten omgaan met diesel die in het verleden is gebruikt.