Lek productiewaterleiding bij Hardenberg door bacteriële corrosie

De oorzaak van het lek in de productiewaterleiding van Schoonebeek naar Twente is vastgesteld. Het is ontstaan door een bacteriële corrosie die de binnenwand van de leiding heeft aangetast. Dat heeft de NAM middels een brief aan SodM gemeld.

De leiding is inmiddels gerepareerd. Verder heeft de NAM SodM op de hoogte gesteld van het test- en inspectieprogramma dat nu wordt aangevangen om eventuele andere zwakke plekken te vinden.

Om de kans op een nieuw lek en andere veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken wordt de leiding tijdens deze test- en inspectiefase slechts onder een verlaagde druk in gebruik genomen. Het benodigde productiewater wordt door de NAM verkregen door tijdelijk de olieproductie op gang te brengen. De NAM zet snuffelhonden in en/of een helikopter met een thermografische camera. Hiermee kunnen eventuele lekkages direct worden opgespoord.

Conform het wettelijk toegestane reinigingsprogramma zal de NAM de leiding vervolgens schoonmaken om de veroorzaker van de corrosie weg te nemen. Daarna zal de gehele leiding opnieuw intern worden geïnspecteerd. Andere maatregelen, die ongunstiger zijn voor veiligheid en milieu, kunnen op deze manier worden voorkomen.

Na een beoordeling van de inspectieresultaten zal SodM besluiten over het definitief opnieuw in gebruik nemen van de leiding. Sodm wil eerst vaststellen dat er voldoende zekerheid is over de veiligheid van de leiding. Ook wordt bezien of er nog aanvullende maatregelen van de NAM nodig zijn om de kans op toekomstige lekkages verder te verkleinen.

Update

Op 6 mei heeft SodM toestemming gegeven voor de inzet van een inspectieapparaat waarbij een tijdelijke verhoging van de persdruk tot maximaal 20 barg noodzakelijk is.

NAM heeft op 5 juni SodM op de hoogte gebracht van het besluit de pijpleiding per direct buiten gebruik te stellen.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat de leiding op meerdere plekken is aangetast. De leiding bevat op dit moment geen productiewater meer en wordt gevuld met stikstof om verdere aantasting te voorkomen.
De leiding mag pas weer in gebruik worden genomen als NAM heeft aangetoond dat de leiding weer aan de wettelijke eisen voldoet.

De olieproductie bij Schoonebeek ligt stil zolang de leiding buiten gebruik is.

Lees verder: