SodM draagt bij aan versnelde evaluatie waterinjectieproject van NAM in Twente

Om tegemoet te komen aan vragen van burgers en zorgen in de samenleving heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de afgelopen jaren meerdere keren aanvullende onderzoeken gevraagd. Deze onderzoeken maken het nu mogelijk een vervroegde evaluatie van de waterinjectie-activiteiten van de NAM in Twente in 2016 uit te voeren.

Dit maakte SodM bekend tijdens een informatiebijeenkomst over waterinjectie van de provincie Overijssel in het provinciehuis in Zwolle. Het ministerie van Economische Zaken gaf de NAM onlangs opdracht tot het vervroegen van de evaluatie van de waterinjectie-project in Twente naar juni 2016. In de vergunning was deze evaluatie vastgesteld in 2017.

'Vanaf de aanvang van het waterinjectieproject in 2011 is NAM bezig met aanvullende onderzoeken', zegt Harry van der Meijden, inspecteur-generaal der mijnen. 'Dat zijn onderzoeken die veel tijd kosten, maar we hebben die onderzoeken al vroeg in gang laten zetten zodat we ze nu versneld kunnen laten evalueren, onder andere door onafhankelijke buitenlandse deskundigen. We hebben ons daarbij laten leiden door de zorgen van burgers in Twente, maar ook door ons eigen oordeel en behoefte om duidelijkheid te kunnen geven over dit ingewikkelde onderwerp.'
In 2011 heeft SodM al nadere uitwerking gevraagd van de risico’s van oplossen van zout en mogelijke aantasting van afsluitende lagen van het reservoir waar de NAM productiewater injecteert. Kernpunt is de vraag of het slecht doorlatende anhydriet, dat om het injectie-reservoir zit, de noodzakelijk afsluiting in voldoende mate garandeert. Het rapport van de NAM is in 2015 opgeleverd. Experts uit Frankrijk en Duitsland is nu gevraagd een onafhankelijke review van dit onderzoek te doen.

SodM heeft de NAM in 2011 ook gevraagd om een aardbevings-risicoanalyse. Dit onderzoek is in 2015 door de NAM opgeleverd en wordt dit jaar door een onafhankelijk expert uit de Verenigde Staten beoordeeld. Het risico op aardbevingen in lege gasvelden lijkt beperkt, maar desondanks is afgesproken het seismometer-netwerk te intensiveren, zodat het in staat is om ook zeer kleine, niet voelbare, aardbevingen te meten.

Het toezicht op de veiligheid van injectieputten heeft nadrukkelijk de aandacht van SodM, nadat uit eerder onderzoek bleek dat één injectieput niet voldeed aan de gewenste normen. Het injecteren van water in deze put (Tubbergen 7) is in 2013 stopgezet. Bij een andere put (Tubbergen 10) heeft SodM onlangs nader onderzoek gevraagd van NAM. SodM ziet er op toe dat er op korte termijn duidelijkheid komt. NAM controleert ook alle andere waterinjectieputten in Twente vaker en nauwkeuriger. SodM evalueert steeds de rapportages hiervan.

SodM ziet er tevens op toe dat de transportleidingen van het water in orde zijn. Naar aanleiding van een lekkage bij Holtheme in april 2015, vinden inspecties en analyses van de metingen plaats. Op basis van de uitkomsten ziet SodM er op toe dat er maatregelen worden genomen om toekomstige lekkages te voorkomen.