Vier onderzochte putten AkzoNobel vertoonden lekkages

Uit een nader onderzoek naar boorputten die AkzoNobel gebruikt voor zoutwinning is gebleken dat nog vier boorputten lekkages vertoonden. Het gaat om boorputten met de nummers 336, 330, 340 en 342. De omvang van de verontreiniging bij deze putten wordt nu nader onderzocht. Vorige maand werd een lekkage met dieselolie en pekel bekend van een andere boring, boorput 335. De oorzaak van de lekkages zijn, net als bij boorput 335, lekkende schroefverbindingen in de buizen van de boorput. De lekkages zijn inmiddels gestopt.

,,AkzoNobel dient ook bij deze 4 boorputten op zo kort mogelijke termijn vast te stellen wat de omvang van de verontreiniging is als gevolg van deze lekkages”, zegt inspecteur-generaal der mijnen Harry van der Meijden ,,Tegelijkertijd moet Akzo met gepaste urgentie en op prioriteitsbasis nagaan of er nog meer putten lekkages vertonen.”

De vier boorputten werden de afgelopen weken onderzocht omdat deze putten sterke overeenkomsten vertonen met boorput 335. Bij deze put, zo werd vorige maand bekend, lekte tussen 1987 en 1989 diesel vanuit twee schroefverbindingen op 54 en 97 meter diepte en in de jaren daarna pekel. De lekkage werd via reguliere metingen met peilbuizen aan het oppervlakte ontdekt.

De omvang van de verontreiniging rondom boorput 335 wordt op dit moment onderzocht maar uit  de eerste resultaten van dit onderzoek lijkt de verontreiniging beperkt tot enkele tientallen meters vanaf de boorput. Eind juli worden de definitieve resultaten van boorput 335 verwacht. Wanneer de onderneming definitieve resultaten over verontreiniging bij andere 4 putten kan melden, is nog niet bekend. AkzoNobel moet op korte termijn in een plan van aanpak aangeven hoe de onderneming de verontreiniging bij de lekke boorputten gaat opruimen.

SodM onderzoekt de oorzaak van de lekkende schroefverbindingen en waarom dit niet eerder door Akzo is geconstateerd. Daarbij moet blijken hoe dit soort incidenten in de toekomst  voorkomen kan worden. Daarnaast onderzoekt SodM of en hoe AkzoNobel aan zijn wettelijke meldingsplicht heeft voldaan.

Kaart locatie onderzochte putten