SodM: instemming ingebruikname injectiewaterleiding

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stemt in met ingebruikname van de door Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vernieuwde injectiewaterleiding tussen Schoonebeek en Twente.

SodM komt tot die conclusie op basis van enkele inspecties ter plaatse en de rapportage van een onafhankelijk deskundige. Na de aanvraag door NAM om de leiding opnieuw in gebruik te nemen, heeft SodM kunnen vaststellen dat de technische kwaliteit van de leiding voldoet aan de gestelde eisen voor de veiligheid van mens en milieu. Een onafhankelijk deskundige heeft het vereiste certificaat afgegeven.

Op basis hiervan heeft SodM een instemming tot ingebruikname van de injectiewaterleiding aan NAM afgegeven die op 16 augustus is in gegaan. Wanneer de leiding daadwerkelijk in gebruik wordt genomen is niet aan SodM maar aan NAM zelf.