SodM: 1 februari advies aan minister EZK over verlaging gaswinning in Groningen

SodM zal haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat 1 februari om 10:00 op haar website publiceren.

SodM komt dan met haar advies over de gaswinning in Groningen. Dit advies is het directe gevolg van de aardbeving bij Zeerijp, Groningen van 8 januari jl. Hierin zal SodM maatregelen voorstellen met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen, zoals het verlagen van de gaswinning.

Het verminderen van de gaswinning heeft eventueel gevolgen voor de levering van gas naar bedrijven en huishoudens. Het is niet de rol van SodM, als toezichthouder op de veiligheid van de energiewinning, om hier rekening mee houden. Het SodM-advies zal dus alleen gebaseerd zijn op veiligheidsoverwegingen. Omtrent leveringszekerheid adviseert GTS de minister. Het is aan de minister om zo nodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid. De minister beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie in Groningen moet gebeuren.