NAM mag weer gas winnen onder Monster na brief van de minister

De gaswinning bij Monster mag weer, omdat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een hogere winning toestaat. Dit heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) per brief laten weten.

In februari dit jaar had SodM een last onder dwangsom opgelegd aan de NAM vanwege het overschrijden van de maximale productiehoeveelheden voor de gaswinning onder Monster en Maasdijk. De minister van EZK heeft vervolgens op 9 mei een brief gestuurd waarin een hogere gaswinning wordt toegestaan. Op grond van de brief van de minister is er geen overschrijding meer van de toegestane gaswinning onder Monster. SodM trekt daarom de last onder dwangsom voor Monster in. De NAM mag dus weer gas winnen op deze locatie. De verhoging van de toegestane productiehoeveelheid geeft wel een hoger risico op trillingen. Daarom heeft SodM de NAM verzocht haar monitoringsnetwerk uit te breiden.

De winning bij Maasdijk blijft gestaakt

De gaswinning onder Maasdijk moet nog wel gestaakt blijven. De reeds gewonnen hoeveelheid gas overschrijdt ook het nieuw maximum dat door de minister is vastgesteld. De last onder dwangsom voor de gaswinning bij Maasdijk blijft daarom gehandhaafd.

De betrokken gemeentes, de provincie en het hoogheemraadschap zijn inmiddels rechtstreeks op de hoogte gebracht.