Bezwaren tegen gaswinning in Langezwaag afgewezen (update)

Vermilion mag gas winnen in Langezwaag uit de putten LZG-02 en LZG-03, dat blijkt uit het besluit dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft genomen op de bezwaren die door Vermilion en door de gemeente Heerenveen waren ingediend. Die bezwaren zijn ongegrond verklaard.

In april vorig jaar werd de gaswinning uit put LZG-03 stilgelegd door SodM, omdat die winning niet was beschreven in het winningsplan van Vermilion. In november 2017 trok SodM dat besluit weer in, omdat de minister van Economische Zaken en Klimaat had aangegeven dat hij akkoord wilde gaan met een nieuw winningsplan waarin de gaswinning uit put LZG-03 was beschreven. Tegen de stillegging maakte Vermilion bezwaar. Tegen de intrekking ageerde de gemeente Heerenveen.

De gemeente Heerenveen vond bovendien dat de gaswinning uit een andere put, LZG-02, ook stilgelegd moest worden. SodM besliste in december dat dat niet nodig was. En ook tegen dat besluit maakte de gemeente bezwaar.

Met het nieuwe besluit geeft de toezichthouder antwoord op de bezwaren. SodM concludeert dat de stillegging in april terecht is geweest en constateert verder dat de winning uit de putten LZG-02 en LZG-03 op dit moment gewoon zijn toegestaan, omdat de minister inmiddels definitief akkoord is met het nieuwe winningsplan. Geen reden dus voor de toezichthouder om alsnog in te grijpen.

Update  | 02-10-2019 | 15:00

De Raad van State heeft vandaag een beroep van Vermilion ongegrond verklaard. De uitspraak gaat over de dwangsom die SodM eerder oplegde aan Vermilion. De dwangsom was in eerste instantie opgelegd, omdat er geen toestemming was voor gaswinning uit put LZG-03 in Langezwaag. SodM trok dat besluit later weer in, omdat de Minister van EZK had aangegeven akkoord te willen gaan met een nieuw winningsplan waarin de gaswinning uit die put wel was toegestaan. Hoewel de dwangsom ondertussen dus is ingetrokken, is Vermilion toch tegen dat besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak is in z’n geheel na te lezen.