Update voortgang versterking in Groningen (februari 2019)

Versterkingsplannen Appingedam, Delfzijl en Loppersum goed genoeg om aan de slag te gaan.

De versterkingsplannen van de gemeentes Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn goed genoeg om mee aan de slag te gaan. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) deze gemeentes laten weten in een voorlopig oordeel over deze lokale versterkingsplannen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geeft aan voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om te kunnen starten met de opname en beoordeling van de woningen met het hoogste risicoprofiel in deze gemeentes. Wat SodM betreft kan dus gestart worden met de uitvoering van de  lokale versterkingsplannen van deze drie gemeentes.

SodM ziet toe op de versterking in Groningen uit oogpunt van veiligheid. SodM heeft de lokale versterkingsplannen beoordeeld op:

  • de reikwijdte (hoeveel gebouwen en adressen zijn onderdeel van dit plan?),
  • de prioritering (wat moet eerst?),
  • tijdigheid (gaat het plan tot de vereiste snelheid leiden?),
  • versterkingsaanpak (leidt de aanpak ook tot de vereiste veiligheid?) en
  • communicatie (worden mensen betrokken en meegenomen in de uitvoering van dit plan?)

Ook heeft SodM gekeken of de plannen consistent zijn met het regionale plan van aanpak van de NCG. Hoewel er per gemeente aandachtspunten zijn, met name op het gebied van communicatie met bewoners, zijn dit volgens SodM geen redenen om met de uitvoering van de lokale versterkingsplannen te wachten. Vooral omdat voortvarendheid noodzakelijk is uit het oogpunt van veiligheid.

Van de gemeentes Groningen, Oldambt en Midden-Groningen heeft SodM inmiddels ook (concepten van) lokale versterkingsplannen ontvangen. De gemeente Hogeland heeft aangegeven het lokale versterkingsplan in maart gereed te hebben. Ook deze plannen zal SodM op veiligheid beoordelen. Nadat alle lokale versterkingsplannen gereed zijn, gaat de NCG de samenhang bekijken en de totaalplanning afstemmen op de beschikbare capaciteit. SodM zal dan alle lokale versterkingsplannen zoals die opgenomen zijn in de totaalplanning beoordelen op veiligheid en zal dit oordeel publiceren op haar website.