Onderzoek naar ‘stringers’ in zout om boorproblemen te voorkomen

Het aanboren van hogedrukformaties in het Zechsteinzout en de boorproblemen die dat oplevert, blijkt in de meeste gevallen te voorkomen. Dat blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek ‘Stringers in salt as a drilling risk’ dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) door TNO heeft laten uitvoeren via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). Met de resultaten van het onderzoek kunnen bedrijven met minder problemen door het Zechsteinzout boren.

Doel van het onderzoek

Tijdens het boren in de diepe ondergrond in de zoutlagen van het Zechsteinzout, worden soms formaties aangeboord met een hogere vloeistofdruk. Zonder de juiste beheersmaatregelen kan dit grote problemen veroorzaken in het boorproces. Deze hoge drukken hebben meestal te maken met zogenoemde ‘stringers’: anhydrietformaties die zijn ingesloten in het zout. De boorproblemen die dat oplevert, zijn kostbaar voor de industrie én kunnen risico’s opleveren voor de veiligheid.

Om beter inzicht in deze stringers te krijgen en daarmee de veiligheid van het boorproces te verbeteren, heeft SodM een KEM-studie laten uitvoeren door TNO AGE. De vragen van de studie waren: Hoe ontstaan stringers; waar komen deze voor in Nederland; wat zijn de oorzaken en gevolgen van de overdrukken; welke risico’s geven deze bij het boren en hoe kunnen deze risico’s worden gemitigeerd?

Resultaten van het onderzoek

TNO heeft 921 van de 2575 putten die in het Zechsteinzout in Nederland zijn geboord, onderzocht. In 64 putten werden in totaal 85 gevallen van drukgerelateerde problemen gevonden. Deze zijn verder onderzocht en geanalyseerd. Eén van de conclusies is dat in de meeste gevallen de stringers voorspeld konden worden aan de hand van seismiek. Een tweede conclusie is dat het aanpassen van het boortraject aan de hand van structuren die zijn gezien in de seismiek, de kans van het aanboren van stringers aanzienlijk verlaagt.

Wat gaat SodM met het onderzoek doen?

Het rapport stelt SodM in staat kritisch te kijken naar de boorprogramma’s bij putten die door het Zechstein gepland zijn. Ook heeft SodM het rapport onder de aandacht gebracht van de olie- en gasbedrijven, en de aardwarmtebranche zodat zij deze kennis kunnen gebruiken. Hiermee kunnen de bedrijven de planning van putten door het zout verbeteren. Daarmee kan een aantal problemen bij het boren door het Zechsteinzout vermeden worden.

Over KEM

Het onderzoek ‘Stringers in salt as a drilling risk’ (KEM-13a) is via het expertpanel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw uitgevoerd. Aan deelnemers van het expertpanel zijn strenge eisen gesteld qua onafhankelijkheid ten opzichte van de industrie en voor wat betreft wetenschappelijke reputatie. Kijk voor meer informatie over KEM en de resultaten van het onderzoek op www.kemprogramma.nl