Advies SodM over gaswinning 2020-2021: Sluit cluster Bierum, door lage gaswinning nog beperkte invloed op bevingen

De gasproductie uit het Groningen-gasveld wordt komend jaar verder verlaagd: van 11,8 miljard Nm3 naar 9,3 miljard Nm3. De kans op een beving van magnitude 3,6 of hoger neemt daardoor af van 12,5% naar 5%. Om het risico op aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren, adviseert SodM om de productie uit cluster Bierum in het Groningen-veld te staken. Dit staat in het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de winning in gasjaar 2020-2021.

Berekende jaarlijkse kans op een aardbeving in Groningen in procenten

Berekende jaarlijkse kans op een aardbeving in Groningen in procenten Van 2020 tot en met 2030
JaarMagnitude vanaf 3,6Magnitude vanaf 4,0Magnitude vanaf 4,5Magnitude vanaf 5,0
20204,911,30,170,02
20214,61,230,160,02
20223,490,930,120,02
20232,940,770,10,02
20242,670,710,090,01
20252,430,630,080,01
20262,230,60,080,01
20272,060,570,070,01
20281,860,480,060,01
20291,760,490,060,01
20301,650,50,070,01
SodM, jaarlijkse risico-analyse (2020) Brontabel als csv (367 bytes)

Door lage gaswinning is effectief ingrijpen naar aanleiding van aardbevingen niet meer mogelijk

De bevingen die nu plaatsvinden zijn het resultaat van zestig jaar gaswinning in Groningen, en worden nog amper beïnvloed door de huidige gasproductie. De gaswinning is nu zo laag dat de druk in het gasveld aan het stabiliseren is. Ook dit proces veroorzaakt bevingen. Zolang de gasproductie jaarlijks naar beneden gaat, kan de kans op nieuwe bevingen nog maar nauwelijks worden beïnvloed door tussentijdse ingrepen. Als EZK de gaswinning volgens plan afbouwt, vindt er in 2022 geen gaswinning meer plaats uit het Groningen-gasveld. De bevingen als gevolg van de jarenlange gasproductie uit het veld zullen nog enige tijd doorgaan. Hoe lang dit nog zal duren, weet niemand. SodM blijft de seismiciteit in Groningen in de gaten houden, maar kan hier niet meer effectief op ingrijpen. 

M staat voor magnitude op de schaal van Richter, de verticale as is aantal aardbevingen

Maatschappelijk ontwrichting in de regio

SodM heeft in haar advies ook gekeken naar de maatschappelijke ontwrichting in de regio als gevolg van de gaswinning. De maatschappelijke ontwrichting wordt grotendeels bepaald door het verloop van versterkingsopgave en de schade aan huizen als gevolg van de aardbevingen. De aardbevingen worden met name veroorzaakt door de drukvereffening in het gasveld, en niet door de gasproductie. De omvang en de prioritering van de huizen in de versterkingsopgave zoals vastgesteld in 2018, verandert dus niet door de gaswinning in komend gasjaar. SodM komt daarom tot de conclusie dat de maatschappelijke ontwrichting niet kan worden verminderd door de gaswinning verder te verlagen. Tegelijkertijd loopt de uitvoering van de versterking flink achter op dat wat vereist is. SodM herhaalt daarom haar oproep voor een crisis-aanpak om tot de vereiste snelheid te komen in de versterkingsopgave.

Indienen zienswijzen op ontwerp-besluit kan tot en met 30 juli 2020

Hieronder vindt u het advies van SodM aan het ministerie van EZK over het ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning Groningenveld 2020-2021. Iedereen kan tot en met 30 juli 2020 een zienswijze geven op het ontwerp-besluit. Het ontwerp-besluit zelf, de bijbehorende adviezen en de wijze waarop u uw zienswijze kunt geven, vindt u op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.