NAM-locatie Ameland tijdelijk stilgelegd wegens onveilige werksituatie

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 28 april 2021 de gaswinningslocatie van de NAM op Ameland stilgelegd. Inspecteurs constateerden flinke corrosie bij de koelinstallatie waardoor er ernstig gevaar voor de werknemers was ontstaan. De NAM heeft vervolgens een aantal veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor er weer voldoende veilig kan worden gewerkt op de locatie. SodM heeft  de stillegging daarom op 12 mei weer opgeheven. 

Gaswinningslocatie Ameland-01 van de NAM
Beeld: Staatstoezicht op de Mijnen
Gaswinningslocatie Ameland-01 van de NAM (april 2021)

Wat heeft SodM geconstateerd?

Op de gaswinningslocatie staat een koelinstallatie om de temperatuur van het geproduceerde aardgas te verlagen. Op en direct onder de koelinstallatie kunnen medewerkers van de NAM aan het werk zijn. SodM heeft het volgende ernstige gevaar voor deze werknemers geconstateerd:

  • De koelinstallatie verkeert in dermate slechte staat van onderhoud dat er flinke corrosie was ontstaan. Werknemers op de arbeidsplaats direct onder de koelinstallatie liepen daardoor het gevaar getroffen te worden door vallende (installatie)onderdelen.
  • Door de corrosie kwamen de koelleidingen in de verdrukking en waren deels zichtbaar vervormd. Deze vervorming kan op een gegeven moment leiden tot lekkage, en daarmee gevaar voor bedwelming van personen, of ontbranding/ontploffing van aardgas en condensaat. Op het moment van inspectie was er nog geen sprake van lekkage.

Omdat dit ernstig gevaar kan opleveren voor personen heeft de inspecteur, daartoe bevoegd op grond van artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet, ter plekke bevolen dat de werkzaamheden moesten worden gestaakt dan wel niet mochten aanvangen.

Inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen

Op 12 mei hebben inspecteurs van SodM de locatie opnieuw bezocht. De NAM heeft een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo heeft de NAM een hekwerk geplaatst rond de koelinstallatie om te voorkomen dat medewerkers eronder kunnen komen. Daarnaast heeft de NAM een extra sensor geplaatst bij de koelinstallatie om bij lekkage de gasproductie direct veilig uit te schakelen. Door deze veiligheidsmaatregelen kunnen de werkzaamheden voldoende veilig worden hervat. SodM heeft de stillegging daarom op die datum opgeheven. Daarnaast heeft SodM de NAM verplicht om de koelinstallatie vóór 1 september 2021 in goede staat van onderhoud te brengen.