Lokale versterkingsplannen Groningen goedgekeurd 2021/2022

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de lokale versterkingsplannen voor 2021/2022 goedgekeurd. De meest kwetsbare huizen en de mensen die al lang wachten op versterking staan zo veel als mogelijk vooraan in deze plannen. Het gaat om de plannen van aanpak van de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta.

Uitvoeringsplanning ontbreekt

Voor de veiligheid in Groningen is het van belang dat huizen die niet aardbevingsbestendig zijn, zo snel mogelijk worden versterkt. Daarnaast dat individuele bewoners, waarvan sommigen door het wachten en de onzekerheid inmiddels gezondheidsklachten hebben, zo snel mogelijk een realistisch perspectief hebben op de versterking van hun woning. Ten tijde van het vaststellen van deze plannen was het Meerjarenversterkingsplan (MJVP) nog niet gereed en beschikten gemeenten niet over de informatie die zij nodig hadden bij het maken van een realistische uitvoeringsplanning. De lokale versterkingsplannen bieden daarom niet dit broodnodige perspectief aan individuele bewoners.

Meerjarenversterkingsplan tegen het licht

In november hebben de gemeenten en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het MJVP vastgesteld. Rijk, NCG en Regio hebben de gezamenlijke doelstelling om de laatste adressen in 2023 te beoordelen en in 2028 de gehele versterkingsoperatie af te ronden. SodM is kritisch of gezien de voortgang tot nu toe of deze doelstelling met de huidige aanpak en werkwijze gehaald kan worden. Met het MJVP beschikt NCG over een instrument waarmee kwalitatief en meerjarig gepland en gestuurd kan worden op de gehele versterkingsopgave. SodM zal in de komende periode het MJVP kritisch tegen het licht houden om te kijken of de doelstelling om de versterking in 2028 af te ronden daarmee haalbaar is.

Drie dringende adviezen

SodM formuleert drie dringende adviezen aan de gemeenten voor het voorbereiden van de lokale plannen van aanpak voor 2023 en verder.

De adviezen luiden als volgt:

  • Voeg een realistische en inzichtelijke uitvoeringsplanning toe. SodM verwacht van gemeenten en de NCG dat de lokale plannen van aanpak voor 2023 aansluiten op de dan meest recente versie van het MJVP en op de reeds lopende projecten. Dit is essentieel om sturing te kunnen geven aan de versterkingsopgave en alleen zo kunnen gemeenten perspectief bieden aan hun inwoners.
  • Zorg voor uniformiteit in de wijze waarop gemeenten met data omgaan, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de planningen over dezelfde periode gaan en overeenstemmen met de prioriteringsvolgorde in de lokale versterkingsplannen voor 2021/2022. Op die manier bieden lokale versterkingsplannen inzage in de prioritering op adresniveau en wordt de NCG geholpen bij haar opgave om de beschikbare versterkingscapaciteit te prioriteren.
  • Stel samen met de NCG een planningscyclus vast die beschrijft hoe de lokale versterkingsplannen tot stand komen en aangesloten zijn op de meest recente versie van het MJVP. Door deze cyclus wordt vooraf helder wanneer de lokale versterkingsplannen gereed zijn, aan SodM worden voorgelegd en tot slot aan de gemeenteraad.