Toezicht op zoutwinner Nobian: update

Sinds 2016 staat zoutwinner Nobian onder verscherpt toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Sinds januari 2021 is het verscherpt toezicht toegespitst op het afsluiten van de grote zoutcavernes in Heiligerlee en Zuidwending en het stabiliseren van de cavernes in Twente. In het reguliere toezicht spelen twee nieuwe zaken.

Samenstelling dakolie Heiligerlee / Zuidwending

In Nederland werd van oudsher gebruik gemaakt van diesel bij de zoutwinning ter bescherming van het dak van de caverne. Uit analyses die zijn uitgevoerd in opdracht van SodM blijkt dat de dakolie in de cavernes in Heiligerlee en Zuidwending pcb’s bevat. Het zijn weliswaar lage concentraties, maar de aanwezigheid ervan is verboden. Nobian heeft een plan van aanpak opgesteld om deze dakolie te vervangen. SodM ziet toe op de spoedige uitvoering hiervan. SodM onderzoekt hierbij het inzetten van bestuursrechtelijke middelen.

Nobian heeft in opdracht van SodM onderzoek gedaan in de cavernes in Twente; daar zijn geen pcb’s aangetroffen. Er is ook geen indicatie dat er in andere cavernes in Nederland pcb’s aanwezig zijn. Voor nieuwe activiteiten wordt geen diesel meer gebruikt als afdeklaag; er zijn alternatieven beschikbaar.

Risicomanagement in Heiligerlee / Zuidwending

In het laatste halfjaar is er een stijging van de micro-seismische activiteit gemeten bij zoutcaverne HL-H. SodM neemt dit serieus omdat het een eerste signaal van instabiliteit in de toekomst kan zijn. Het betekent niet dat er op dit moment gevaar is voor mens en milieu.

Nobian moet een plan van aanpak maken om caverne HL-H ‘inherent veilig te maken’. Dit plan moet de basis zijn om ook andere cavernes in de omgeving veilig te kunnen maken. Ook moet Nobian het risicomanagementsysteem updaten en laten zien hoe het bedrijf zal omgaan met mogelijke risico’s. Nobian moet zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s inclusief de eventuele impact ervan op de bovengrond.

Verscherpt toezicht: abandonneren en nazorg zoutcavernes

SodM constateert dat Nobian (vh. Nouryon, daarvoor Akzo Nobel) in 2021 vorderingen heeft gemaakt. Het bedrijf heeft echter nog steeds niet geborgd dat zijn installaties veilig en verantwoord achtergelaten zullen worden. Ook heeft Nobian niet aangetoond dat het daar voldoende financiële middelen voor gereserveerd heeft. SodM continueert het verscherpt toezicht in 2022.