Rapportage waterstofpilot Wagenborgen waterstof distributieleiding

Enexis Netbeheer B.V. wil waterstof distribueren in Wagenborgen

Het bedrijf wil in dit project aantonen dat waterstof in combinatie met woningisolatie en een hybride warmtepomp een alternatief is voor aardgasvrij wonen.

Uit inspecties van SodM blijkt dat de voorgenomen distributie van waterstof even veilig is als de distributie van aardgas. Enexis hanteert vergelijkbare procedures en veiligheidstandaarden als voor aardgas en houdt rekening met de verschillen tussen aardgas en waterstof. Ook past het bedrijf voorzorg toe.

Enexis heeft voorafgaand aan de start van de pilot informatie aangeleverd bij SodM over de voorbereiding van de start van waterstofdistributie. In het inspectierapport staan de uitkomsten van de inspectie voor de beoogde distributie van waterstof door Enexis.

SodM zal de komende periode toezicht blijven houden op de verschillende fases van het pilotproject. Bij de opstartfase wordt geïnspecteerd of de beschreven procedures en veiligheidstandaarden worden toegepast in de praktijk.