Windturbines op zee: onderzoek naar mogelijke risico’s van chemische stoffen en plastic

De geringe uitstoot van zink, indium, lood en cadmium uit metalen bij windturbines op zee is niet schadelijk voor mens en milieu. Het gebruik van een epoxy laag is mogelijk wel schadelijk. Er is nog geen overzicht van het gebruik van PFAS. In opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het RIVM onderzocht of het gebruik van stoffen bij windturbines op zee veilig is voor mens en milieu.

Risico’s voor mens en milieu bij toename windparken op zee

De energietransitie komt steeds meer op stoom en zal nog meer versnellen. Windparken op zee spelen hierin een belangrijke rol. De komende jaren worden windparken op zee bijgebouwd. Windturbines moeten beschermd worden tegen corrosie (bijvoorbeeld roest). Dat kan onder andere door specifieke metalen of epoxy-coatings te gebruiken. 

Schadelijk effect coatings niet uit te sluiten    

Zeker is dat de geringe uitstoot van zink, indium, lood en cadmium bij windturbines op zee niet schadelijk is voor mens en milieu. Het gebruik van epoxy-coatings kan wel schadelijk zijn. Of dit in de praktijk ook echt zo is, hangt sterk af van de gebruikte coating. Het verschilt namelijk per coating hoeveel en welke stoffen er uit kunnen vrijkomen. Er is nog geen overzicht van de gebruikte coatings en de mogelijke toepassing van PFAS bij windturbinebladen. 

Schatting van plastic deeltjes in zee

De voorkant van turbinebladen van windmolens kan slijten door wrijving met bijvoorbeeld regen of stofdeeltjes, waarbij de coating als plastic deeltjes in het milieu terecht komt. Het RIVM schat in dat in 2030 door slijtage 2 tot 38.000 kg plastic in de zee terecht komt. SodM vindt dat er meer kennis nodig is over de exacte hoeveelheid plastic deeltjes. Nieuwe technieken kunnen slijtage beperken. Hoeveel plastic vrijkomt hangt af van de gebruikte techniek. 

Risico’s beperken

SodM ziet erop toe dat bedrijven in de windenergiesector goed zorgen voor veiligheid in ontwerp, onderhoud, operatie en nazorg. SodM wil mogelijke risico’s zoveel mogelijk beperken. Des te meer omdat de sector zal groeien. Het is belangrijk om een beter beeld te krijgen welke coatings bij de huidige windturbines op zee worden gebruikt en of er ook PFAS wordt toegepast. Hiervoor zet SodM aanvullend onderzoek in gang. SodM pleit voor het gebruik van stoffen waarvan het gebruik veilig is voor mens en milieu. Daarover gaat SodM in gesprek met de sector en andere betrokken overheden. 

Milieutaken versterken

SodM maakt zich sterk voor de bescherming van het milieu bij energiewinning en het gebruik van de ondergrond. Om deze missie in de praktijk te brengen, werkt SodM aan het versterken van de milieutaken. Dit onderzoek hoort daarbij. Lees meer over Milieu bij SodM