Rendo start test distributie waterstof in Hoogeveen

Het netbeheerbedrijf Rendo wil door een testproject te starten in een wijk in Hoogeveen meer inzicht krijgen in de aanleg en exploitatie van waterstofwijken. Ervaringen uit dit testproject gaan ook meer inzicht geven hoe woningen en wijken in Nederland aardgasvrij te maken. Tijdens de testperiode houdt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toezicht op de veiligheid voor mens en milieu.

Voor de start van het project heeft Rendo aan SodM alle vereiste informatie gegeven. Op basis daarvan heeft SodM in een inspectierapport vastgesteld dat het distribueren van waterstof minstens zo veilig is als aardgas. Het bedrijf houdt daarbij ook rekening met de verschillen tussen aardgas en waterstof en neemt voorzorgmaatregelen.

Inspecties

Tijdens de opstartfase van de test gaat SodM inspecteren of de beschreven procedures en veiligheidstandaarden ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Achtergrond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven aan de waterstofpilot. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de veiligheidseisen voor dit soort projecten vastgelegd in richtsnoeren.