SodM verlengt tijdelijke verruiming Arbeidstijdenbesluit (beperkte verlenging)

SodM heeft besloten de tijdelijke verruiming van de arbeidstijden voor werknemers in de olie- en gas- respectievelijk wind op zee-industrie beperkt te verlengen tot 1 mei 2022.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft van brancheorganisaties en bedrijven de vraag gekregen of de tijdelijke verruiming van het werkschema van drie weken op / drie weken af - waarbij afgeweken wordt van het werkschema conform het Arbeidstijdenbesluit (maximaal twee weken op / twee weken af) – verlengd kon worden na de datum van 1 maart 2022.

SodM heeft het verzoek voor verlenging beoordeeld en constateert dat er op dit moment onvoldoende redenen zijn om van het reguliere werkschema af te wijken. Hierbij speelt vooral dat reisbeperkingen zijn verminderd en quarantaineregels zijn versoepeld.

SodM realiseert zich wel, dat een teruggang naar het wettelijke toegestane werkschema een overgangsperiode vergt. Een dergelijke periode geeft werkgevers en werknemers de gelegenheid om de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van de werkschema’s goed te implementeren. Daarom is besloten om de tijdelijke verruiming van het werkschema toch nog beperkt te verlengen. Werknemers op onshore en offshore mijnbouwwerken, respectievelijk bij windparken op zee mogen tijdelijk tot 1 mei 2022 maximaal drie weken op / drie weken af arbeid verrichten. Na deze datum dienen werknemers te werken in het arbeidspatroon dat voor hen van toepassing is, zoals het Arbeidstijdenbesluit voorschrijft.

Regels voor werknemers met niet-bestendig en/of niet-regelmatig arbeidstijdpatroon

De tijdelijke verruiming van het werkschema mag ook toegepast worden op werknemers niet-bestendig en/of niet-regelmatig arbeidstijdpatroon. Voor alle duidelijkheid: dit mag alleen als aan alle voorwaarden van de tijdelijke verruiming wordt voldaan, en deze werknemers vervolgens ook 21 dagen rust krijgen.