SodM verlengt tijdelijke verruiming Arbeidstijdenbesluit

SodM heeft besloten de tijdelijke verruiming van de arbeidstijden voor werknemers in de olie- en gas- respectievelijk wind op zee-industrie te verlengen tot 1 maart 2022.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft van brancheorganisaties en bedrijven de vraag gekregen of de tijdelijke verruiming van het werkschema van drie weken op / drie weken af - waarbij afgeweken wordt van het werkschema conform het Arbeidstijdenbesluit (maximaal twee weken op / twee weken af) – verlengd kon worden na de datum van 1 oktober 2021. Het verruimen van dit schema wordt belangrijk geacht om het besmettingsrisico met het coronavirus te beperken.

Hierop heeft SodM na contact met de vakbonden besloten om de tijdelijke verruiming te verlengen. Werknemers op onshore en offshore mijnbouwwerken, respectievelijk bij windparken op zee mogen tijdelijk tot 1 maart 2022 maximaal drie weken op / drie weken af arbeid verrichten. Deze tijdelijke verruiming is mogelijk op basis van artikel 5.10 van de Arbeidstijdenwet

Regels voor werknemers met niet-bestendig en/of niet-regelmatig arbeidstijdpatroon

De tijdelijke verruiming van het werkschema mag ook toegepast worden op werknemers niet-bestendig en/of niet-regelmatig arbeidstijdpatroon. Voor alle duidelijkheid: dit mag alleen als aan alle voorwaarden van de tijdelijke verruiming wordt voldaan, en deze werknemers vervolgens ook 21 dagen rust krijgen.