Instemming opnieuw in gebruik nemen productiewater-transportleidingen (NAM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stemt in met het opnieuw in gebruik nemen van twee productiewater-transportleidingen in Drenthe en Twente door de NAM. Het gaat ten eerste om een transportleiding tussen de oliebehandelingsinstallatie in het Drentse Schoonebeek en locatie De Hulte (Coevorden). De tweede leiding betreft een leiding tussen De Hulte en locatie Rossum Weerselo Centraal (Twente).

Na de aanvraag door de NAM om de leidingen opnieuw in gebruik te nemen, heeft SodM kunnen vaststellen dat de technische kwaliteit van de leidingen voldoen aan de gestelde eisen voor de veiligheid van mens en milieu. SodM komt tot die conclusie op basis van de rapportage van een onafhankelijk deskundige.  

SodM heeft op 11 november 2021 instemming verleend aan de NAM voor het opnieuw in gebruik nemen van deze productiewater-transportleidingen. Wanneer de leidingen daadwerkelijk in gebruik worden genomen, is aan de NAM zelf.