Brief aan NAM met oordeel over aanvullend onderzoek scheur buitenbuis (waterinjectie Twente)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het aanvullende onderzoek van de NAM naar de scheur in de buitenbuis van een injectieput in Twente beoordeeld, en deelt de conclusie dat er meerdere verklarende scenario’s mogelijk zijn, maar dat de waterinjectie in een nabijgelegen put de meest waarschijnlijke oorzaak is. De waterinjectie in een nabijgelegen put én specifieke omstandigheden in de diepe ondergrond rondom de gescheurde buitenbuis hebben eraan bijgedragen dat gesteentelagen zijn gaan schuiven. Als gevolg daarvan is de buitenbuis gescheurd. Kort gezegd, komt SodM tot de volgende conclusies:

  • Onderzoek van voldoende kwaliteit.
  • NAM heeft de monitoring van haar putten naar tevredenheid van SodM aangescherpt.
  • Metingen tonen aan dat de overige injectieputten (zowel de binnen- als de buitenbuis) in Twente intact zijn.
  • Bij een put (ROW-4) is lokaal pekel aangetroffen aan de buitenkant van de put. NAM moet hier nader onderzoek naar doen.
  • NAM heeft op basis van het aanvullende onderzoek en de putmetingen een nieuwe risicoanalyse ter beoordeling ingediend bij SodM.
  • Eventueel opstarten van de waterinjectie is op z’n vroegst pas weer aan de orde als het productiewater aan de vergunning voldoet, en SodM de nieuwe risicoanalyse en verdere onderzoeken naar ROW-4 beoordeeld heeft.