Brief aan NAM over onvolledige alternatievenweging voor injectie in Twente

De NAM moet uiterlijk 1 mei een volledig onderzoek indienen bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar de alternatieven voor de verwerking van productiewater in Twente. Ook al ligt de injectie van productiewater in Twente stil, dit onderzoek is één van de voorschriften uit de vergunning en SodM ziet erop toe dat de NAM deze nakomt. De bevindingen uit dit onderzoek geven de NAM, de vergunningverlener en de maatschappij inzicht in de beste verwerkingsmethode van dit productiewater. De lessen daarvan kunnen in de toekomst worden toegepast om risico’s en milieu-impact verder te minimaliseren.