Advies SodM over meenemen van verduurzamingsmaatregelen in de versterking

Na de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen is de wens ontstaan om huizen die nog moeten worden versterkt tegelijkertijd te verduurzamen. Dit mag echter niet leiden tot significante vertraging van de versterkingsopgave omdat dit ten koste gaat van de veiligheid. Hiervoor waarschuwt SodM in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Verduurzaming van woningen die slechts licht moeten worden versterkt, moeten volgens SodM daarom los van de versterkingsopgave plaatsvinden. Bij zwaardere versterkingsmaatregelen kan de verduurzaming wel gecombineerd worden. SodM roept EZK op om snel duidelijk te maken wanneer huizen die slechts lichte versterkingsmaatregelen nodig hebben, alsnog verduurzaamd gaan worden.