Verduurzaming niet ten koste van veiligheid in Groningen

Na de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen is de wens ontstaan om huizen die nog moeten worden versterkt tegelijkertijd te verduurzamen. Dit mag echter niet leiden tot significante vertraging van de versterkingsopgave omdat dit ten koste gaat van de veiligheid. Hiervoor waarschuwt SodM in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

In de versterkingsplannen voor het komende jaar geven gemeenten aan dat het meenemen van verduurzamingsmaatregelen op gespannen voet staat met het spoedig uitvoeren van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Verduurzaming van woningen die slechts licht moeten worden versterkt, moeten volgens SodM daarom los van de versterkingsopgave plaatsvinden. Bij zwaardere versterkingsmaatregelen kan de verduurzaming wel gecombineerd worden. SodM roept EZK in samenwerking met BZK en gemeenten op om snel duidelijk te maken wanneer huizen die slechts lichte versterkingsmaatregelen nodig hebben, alsnog verduurzaamd gaan worden.

Gelijktijdig mits geen vertraging

Het is voor bewoners wenselijk dat zoveel mogelijk gelijktijdig met het versterken, ook een woning wordt verduurzaamd. En dat – voor zover mogelijk – de straat, het dorp of de wijk hierbij gelijktijdig wordt opgepakt. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) neemt zware en middelzware verduurzamingsmaatregelen mee in de versterking onder voorwaarde dat dit geen significante vertraging oplevert. Bij de verduurzaming van woningen die slechts licht moeten worden versterkt,  heeft dit echter significant nadelige gevolgen voor de doorlooptijden. Vele duizenden mensen (zo’n 12.000 adressen volgens de cijfers van de NCG van oktober 2023) wachten nog steeds op versterking. Sommigen daarvan ondervinden stress en andere nadelige gevolgen voor hun gezondheid. De capaciteit van de NCG is beperkt, dus waar deze wordt ingezet voor het verduurzamen van een woning, moeten andere bewoners nóg langer wachten op noodzakelijke versterking van hun huis. Daarom adviseert SodM de verduurzaming van woningen die slechts licht moeten worden versterkt, gescheiden te houden van de huidige taken van de NCG. 

Uitstel, geen afstel

Uit de praktijk blijkt dat er op dit moment zo’n 300 adressen stilliggen in afwachting van duidelijkheid over het meenemen van verduurzaming in de versterking van hun woning. In gesprek met SodM geven sommige bewoners aan bang te zijn dat als het huis eenmaal is versterkt, de overheid zal afzien van verduurzaming of deze op de lange baan zal schuiven. Voor de voortgang van de versterkingsopgave en het voorkomen van stress bij bewoners, is het belangrijk dat deze bewoners snel duidelijkheid krijgen wanneer hun huis verduurzaamd wordt als dit niet tijdens de versterking gebeurt. De voortgang van de versterkingsopgave is erbij gebaat dat bewoners weten wanneer en op welke wijze de overheid haar belofte van verduurzaming gaat waarmaken.