Lokale versterkingsplannen Groningen 2024

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de gemeentes in de provincie Groningen geadviseerd over hun lokale versterkingsplannen voor 2024. Het gaat om de zogeheten ‘programma’s van aanpak’ van de gemeentes Groningen, Eemsdelta, Oldambt, Midden-Groningen en Het Hogeland. Voor de veiligheid in Groningen is het van belang dat huizen die niet aardbevingsbestendig zijn, zo snel mogelijk worden versterkt.

In de versterkingsplannen voor het komende jaar geven gemeenten aan dat het meenemen van verduurzamingsmaatregelen op gespannen voet staat met het spoedig uitvoeren van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Verduurzaming van woningen die slechts licht moeten worden versterkt, moeten volgens SodM daarom los van de versterkingsopgave plaatsvinden. Bij zwaardere versterkingsmaatregelen kan de verduurzaming wel gecombineerd worden. SodM roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op om snel duidelijk te maken wanneer huizen die slechts lichte versterkingsmaatregelen nodig hebben, alsnog verduurzaamd gaan worden.