Inspectierapport SodM werkzaamheden waterinjectieput ROW-7 (9 november 2021)

Op 9 november 2021 heeft SodM een onaangekondigde inspectie uitgevoerd naar de werkzaamheden rondom waterinjectieput ROW7 te Rossum (Twente). Het doel van de inspectie, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in het inspectierapport.

De NAM voert metingen uit naar de integriteit van waterinjectieput ROW7. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft tijdens deze onaangekondigde inspectie op uitvoering van de metingen, put-werkzaamheden en arbeidsomstandigheden gecontroleerd. De inspecteurs hebben geen overtredingen geconstateerd.

Metingen naar aanleiding van scheur in nabijgelegen injectieput

Naar aanleiding van de scheur in nabijgelegen put ROW2 heeft NAM op aandringen van SodM de injectie van productiewater in ROW7 stilgelegd.  Aan de heringebruikname van deze injectieput, heeft SodM twee voorwaarden verbonden: 

  1. De NAM moet aanvullend onderzoek hebben gedaan naar de toedracht van de scheur in de nabijgelegen injectieput ROW2;
  2. De NAM moet door middel van metingen aantonen dat de buitenbuis van ROW7 van voldoende kwaliteit is.

De NAM zal dit onderzoek en deze metingen aan SodM voorleggen. De toezichthouder zal vervolgens beoordelen of het veilig genoeg is om injectie via put ROW7 weer op te starten. Als de NAM toestemming krijgt om weer te injecteren via ROW7, zal SodM hier melding van maken op haar website.