Inspectierapport SodM Waterinjectielocaties Rossum Weerselo (16 september 2022)

Op 12 augustus 2022 heeft SodM een inspectie uitgevoerd naar een aantal locaties van de waterinjectie in Twente.  Het doel van de inspectie, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in het inspectierapport.

De inspectie heeft als doel te inspecteren of het bedrijf aan de eisen van de getoetste wet- en regelgeving voldoet. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens de inspectie: visuele inspectie, annulaire drukken, status H2S-locatie, grondwatermonitoring, operationele ronden, uitstaande punten voorgaande inspectie, steiger, werkzaamheden Rossum-Weerselo-5 en status LSA-locatie. Tijdens de inspectie zijn er geen overtredingen vastgesteld. Ook zijn er geen verbeterpunten geconstateerd.