Advies SodM over de capaciteitsafbouw en sluitingsvolgorde clusters Groningen

Vanaf 2022 is het voor de leveringszekerheid niet meer nodig dat er nog gas uit het Groningen-gasveld geproduceerd wordt. Echter, het is de verwachting dat het Groningen-gasveld nog wel een back-up rol moet vervullen voor de extreme situaties, zoals de uitval van de gasopslag Norg bij temperaturen lager dan -10⁰C. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd over de veiligheidsrisico’s van de capaciteitsvraag en over de, vanuit het oogpunt van veiligheid, meest wenselijke volgorde voor het insluiten van de verschillende productieclusters.

Langer last van bevingen bij voortdurende winning

Het beschikbaar houden van capaciteit kan niet zonder dat er een (beperkt) volume gas wordt gewonnen. Naar schatting gaat het jaarlijks om 1-2,5 miljard Nm3. Tussen 2022 en 2026 zal ook deze capaciteitsvraag op het Groningen-gasveld langzaam worden afgebouwd. Doordat de bevingen in het veld inmiddels worden veroorzaakt door de drukvereffening in het gasveld ten gevolge van de historische gaswinning, en slechts heel beperkt door de resterende gasproductie, heeft de productie van dit volume een heel beperkt effect op de veiligheidsrisico’s in Groningen. Dit neemt niet weg dat door doorgaande gasproductie met een relatief laag volume de bevingen mogelijk langer zouden kunnen doorgaan.

Sluit komend gasjaar Bierum, Eemskanaal en Siddeburen

Om te voldoen aan de capaciteitsvraag is het niet nodig om alle clusters in het Groningen-gasveld open te houden. Reeds in het gasjaar 2020/2021 zal de productie uit en de capaciteitsvraag op het Groningen-gasveld zo laag zijn dat naast het ingesloten houden van de Loppersum-clusters, de productie uit nog drie clusters beëindigd kan worden. In het advies op de operationele strategie voor het gasjaar 2020/2021 heeft SodM reeds geadviseerd om vanaf komend gasjaar de productie uit de clusters Bierum, Eemskaneel en Siddeburen te beëindigen. Met deze afbouwvolgorde worden de seismische risico’s op zowel de korte als de langere termijn het beste geoptimaliseerd.

Productielocaties niet meteen verdwenen uit het landschap

Het insluiten van een put betekent niet dat de bovengrondse locatie ook op korte termijn is verdwenen uit het landschap. Op het moment dat een productielocatie niet meer nodig is voor de productie zullen de putten worden afgesloten met een (verwijderbare) plug op diepte en de locatie zal worden losgemaakt van het gasnetwerk. Er kunnen enige jaren overheen gaan voordat een locatie helemaal is teruggebracht in zijn originele staat. Daarnaast zullen een aantal observatielocaties, één put op de locatie Sappenmeer en twee putten op de locatie Eemskanaal behouden blijven om ook op de lange termijn de ontwikkeling van de druk in het gasreservoir te kunnen monitoren.