Instemming ingebruikname productiewater-transportleidingen in Twente door de NAM (19 november 2021)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stemt in met ingebruikname door de NAM van drie productiewater-transportleidingen tussen Rossum Weerselo locaties in Twente. Het gaat om een transportleiding tussen Rossum Weerselo-Centraal en Rossum Weerselo 3, tussen  Rossum Weerselo 3 en Rossum Weerselo 2, en tussen Rossum Weerselo 3 en Rossum Weerselo 5.

Na de aanvraag door NAM om de leidingen opnieuw in gebruik te nemen, heeft SodM kunnen vaststellen dat de technische kwaliteit van de leidingen voldoen aan de gestelde eisen voor de veiligheid van mens en milieu. SodM komt tot die conclusie op basis van de rapportage van een onafhankelijk deskundige.

Enkel injectie via ROW4 en ROW5

Als de NAM de injectie van productiewater weer opstart, dan kan dat alleen via de putten ROW4 en ROW5 in Twente. Put ROW7 is, op verzoek van SodM, uit voorzorg stilgelegd door de NAM. Aan de heringebruikname van deze injectieput, heeft SodM twee voorwaarden verbonden: 

  1. De NAM moet aanvullend onderzoek hebben gedaan naar de toedracht van de scheur in de nabijgelegen injectieput ROW2;
  2. De NAM moet door middel van metingen aantonen dat de buitenbuis van ROW7 van voldoende kwaliteit is.

De NAM zal dit onderzoek en deze metingen aan SodM voorleggen. De toezichthouder zal vervolgens beoordelen of het veilig genoeg is om injectie via put ROW7 weer op te starten. Als de NAM toestemming krijgt om weer te injecteren via ROW7, zal SodM hier melding van maken op haar website.