Overzicht SodM-inspecties waterinjectie Twente 2011-2021

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een overzicht opgesteld van alle inspecties die de toezichthouder van 2011 tot februari 2022 heeft uitgevoerd naar de waterinjectie in Twente. Dit waren in totaal 30 kantoorinspecties en 68 veldinspecties. Hierbij heeft SodM ruim 20 overtredingen geconstateerd, uiteenlopend van fouten op plattegronden tot overschrijdingen van normen met betrekking tot de samenstelling van het productiewater.

Het toezicht van SodM op de waterinjectie in Twente kenmerkt zich als een vorm van ketentoezicht waarbij zowel bij de olieproductie in Schoonebeek, de waterinjectie in Twente en de transportleiding wordt geïnspecteerd. Daarbij hanteert SodM een systematiek van jaarlijkse toetsing en beoordeling van jaarrapportages (kantoorinspecties) gecombineerd met veldinspecties op locatie. Onze inspecteurs toetsen op naleving van de Omgevingsvergunningen, de Mijnbouwwet en  arbeidsomstandighedenwetgeving.