Bezwaar tegen Woo-besluit CBL-metingen van putten ROW-4 en ROW-5 (waterinjectie Twente) ongegrond

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op 20 maart 2022 op grond van de Wet open overheid een verzoek gedaan om informatie over CBL-metingen van putten ROW-4 en ROW-5 in Twente. Bij besluit van 11 mei 2022 is het verzoek toegewezen en zijn twee documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.

Tegen dit besluit heeft de Stichting op 20 mei 2022 bezwaar gemaakt. SodM heeft de bezwaren van de Stichting beoordeeld en acht deze ongegrond