Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ('21-'22)

Het afgelopen jaar is het tempo van opnemen en beoordelen op veiligheid van huizen in Groningen omhoog gegaan. Het doel om alle huizen in de versterkingsopgave eind 2023 opgenomen en beoordeeld te hebben, is daarmee haalbaar. Dat is belangrijk omdat bewoners na een beoordeling niet meer in onzekerheid leven over de (on)veiligheid van hun woning. Echter, het aantal huizen dat na beoordeling niet op norm blijkt en versterkt moet worden, hoopt zich op. Het huidige tempo is nog steeds ruimschoots onvoldoende om in 2028 de gehele versterkingsopgave afgerond te hebben. Om deze doelstelling te behalen, moet het tempo waarmee huizen worden versterkt met een factor 3 omhoog.

Na een verbetering in 2020 neemt de gezondheid van Groningers met (meervoudige) mijnbouwschade aan hun huis duidelijk af in 2021, volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Bewoners wier huizen versterkt worden lopen meer risico: ze hebben een slechtere gezondheid en voelen zich minder veilig dan degenen die niet met versterking te maken hebben. Na een voorzichtige schatting dat zo’n 5 mensen jaarlijks vroegtijdig komen te overlijden als gevolg van de stress in het aardbevingsgebied, heeft de onderzoeker deze schatting dit jaar bijgesteld naar 16. Dit alles is terug te lezen in de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning. SodM heeft de voortgang van de versterking onderzocht over de periode van april 2021 tot april 2022.